Orff Eğitimi

Günümüzde geleneksel eğitim yöntemleri, varlığını ve etkinliğini günden günde tüketmektedir. Bu nedenle kusursuz bir eğitim sunabilmek adına birçok eğitmen farklı arayışlara girmiş ve son derece etkili, eğlenceli yöntemler ortaya konmuştur. Müziğin, kişinin gelişimine ve dingin hissetmesine olan etkisi ise zaten ortada. Çağımızda müzik artık bir eğitim ve öğretim aracı olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla farklı öğrenme teknikleri müzikle harmanlanmış bulunmaktadır. Orff eğitimi de bunlardan biridir. Alman besteci Carl Orff ve dansçı Gunild Keetman’ın ilk olarak ortaya çıkardığı eğlenceli bir yöntemdir. Temel müzik kulağının oluşumu için kuşkusuz en iyi başlangıçtır. 

Orff eğitimi, 2- 6 yaş aralığındaki okul öncesi döneme hitap eden müthiş bir kazanımdır. Ders olarak değil de oyun niteliğini taşıyan, aynı zamanda eğlendiren ve farkında olmadan eğiten, geliştiren bir yaklaşımdır. Evet ders değil ‘’yaklaşım’’ demek çok daha doğru tabirdir. 

Orff eğitiminde kullanılan materyaller;

 • Ksilafon
 • Metalofon
 • Üçgen çelik
 • Ritim çubukları
 • Zil
 • Timpani
 • Marakas
 • Kastanyet
 • Gong
 • Bang
 • Teff

gibi materyaller kullanılmaktadır.

Bunun yanı sıra ise, dans yani hareket özgürlüğü ile tüm beden kullanılmaktadır. 

Çocukları birçok anlamda geliştiren bir yaklaşım olan orff eğitimi ile sağlanan kazanımlar şu şekildedir;

 • Çocuğun doğaçlama gücü gelişir. Çünkü ritmler ve hareketler, çocuğun kendiliğinden yapabildiği özgür tepkilerden ibarettir. Doğaçlama yetisi, yetişkinlik sürecindeki problem çözme ve sorunlarla baş edebilme gücünü geliştirir. 
 • Orff eğitimi alan çocuklarda oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Özellikle ritm kulağı bu esnada oldukça gelişmektedir. 
 • Müzik duyguların naif ifadesidir. Bu bağlamda, çocukların kendini ifade edebilme, dilediği gibi ritmini aktarabilme yetisini geliştirir. 
 • Çocuklar fikirlerini rahat bir şekilde dile getirebilmekte ve her fikir bu platformda eşit sayıldığından tüm fikirlere saygı gösterilmektedir. Bu nedenle çocuklar korkmadan, cesurca fikirlerini yaşam boyu ifade edebilmektedirler. 
 • Grup için uyum duygusu gelişmekte ve çocuklar gerektiğinde grup lideri olabilmektedirler. Bu özellik geleceğin liderlerinin önderlik edebilme yetisine yönelik bir kazanımdır. Ayrıca birleştirici bir etkisi bulunur. Bu etki çocuklar arasındaki ayrışmayı ortadan kaldırır. Bir olmak, tek ses çıkarmak ve birlikte hareket uyumu için de son derece ideal bir yaklaşımdır. 
 • Çocukların yönergeleri doğru olarak algılayıp, zaman zamanda kendilerinin yönerge verebilmelerine olanak tanıyan bir yaklaşımdır. 
 • Yaşayarak deneyimlemek, düşünmek, üretken olmak gibi nitelikler kazandırır.
 • Aynı anda aynı ritmi yakalamak grup uyum algısını güçlendirir.
 • Başarısızlık ve sosyal alanda kabul görememe korkusu olan çocukları bu duygulardan uzaklaştırır. Ve çocuklar daha cesur, daha özgür ruhlu hareket ederler. 
 • Çocukların dışlanma korkuları da bu platformda giderilir çünkü grubun her üyesi değerli ve eşit durumdadır. 
 • Drama, dans, müzik harmanlanınca ortaya çıkan müthiş bir farkındalık deneyimidir. Ve bu farkındalığı kazandırmak normal koşullarda çok edindirilmektedir. Ama orff bu konuda inanılmaz etkilidir. 
 • Orff eğitiminde sadece adı geçen çalgılar kullanılmaz. Materyal konusunda sınırlandırma bulunmamaktadır. Bu nedenle bazen, tahta, şişe, tomurcuk, poşet vs gibi materyaller kullanılmaktadır. 
 • Orff eğitiminde bir diğer önemli kazanım ise, çocukların rahatlıkla bedensel dışa vurum gerçekleştirebilmeleridir. Özgür ruhlu bireyler yetiştirebilmek ve çocukların zihinlerindeki kuşkuları gidermek amacı ile oldukça etkindir. Çocuklar içsel ses ve müziklerini özgür biçimde sergileyebilmektedir. 
 • Çocuklar orff eğitimi esnasında estetik davranış geliştirirler ve bu yaşam boyu sağlam bir karakterin oturmasına olanak tanır. 

Music Planet, orff eğitiminin tüm olumlu etkilerini kusursuz bir şekilde ve tüm yaratıcılığı ile kursiyerleri için sergilemektedir.