Yaratıcı Drama Aracılığıyla Sınav Kaygısı ile Baş Etme

Eğitim toplam 3 ay süreyle 12 saatlik dersten oluşmaktadır. Başarıya ulaşabilmek için çok fazla bilgiye sahip olmak yeterli değildir. Önemli olan sınavlarda zamanın etkin kullanımıdır. Ve bu anlamda oluşabilecek herhangi bir kaygıyı taşımamaktır. Öğrenciler genel olarak sınavlarda zamanın yeterli olamayacağı kaygısı ile paniğe kapılırlar. Bu durumla başa çıkabilmek için oluşturulan süreç şu şekildedir;

  • 1. Hafta; Eğitim süreci için hazırlık yapılmaktadır. 
  • 2. Hafta; Grup için uyum takibi yapılır.
  • 3.Hafta; Kişinin kendine güven duygusu ön planda tutulur.
  • 4. Hafta; Kaygılarla başa çıkabilmeye dair strateji geliştirme eğitimi uygulanır. 
  • 5. Hafta;  Zamanı etkin kullanabilmek için çalışmalar yapılır.
  • 6. Hafta; Hızlı karar alabilme ve uygun davranışı sergilemeye dair bilgiler sunulur.
  • 7. Hafta; Planlı hareket etmek daima kişiyi istenmeyen sonuçlardan korur. Bu nedenle plan oluşturmaya dair çalışmalar yapılır. 
  • 8. Hafta; Sonuç – Süreç ayrımı ile katılımcıların başarı hedefleri tespit edilir.