5-6 Yaş Grup Yaratıcı Drama Atölyesi

 • Bu yaş grubuna sahip çocuklarda eğilmek gereken en önemli konu bedensel koordinasyon gelişimidir. Bu noktada yaratıcı dramanın olumlu etkileri bedensel hareketlerin gelişimine olanak tanır.
 • Farklı büyüklüklere sahip olan nesneler ile çeşitli hareketler yaparak duyularını ve maddeleri anlama yetilerini geliştirirler
 • Bedensel dengenin gelişimi için oldukça etkilidir. 
 • Büyük kas gelişimi yaratıcı dramada sergilenen oyunlarla günden güne olumlu gelişme gösterir.
 • Çocukların duygularını anlamada ve kontrol etmede desteğe ihtiyaçları vardır. Bu anlamda yaratıcı drama etkinlikleri, çocukların bu sorunla tek başına üstesinden gelmelerine sebep olur. 
 • Sorumluluk duygularının gelişimi için özellikle kendi iradeleri ile bir işe başlama ve başladığı işi bitirme alışkanlığı kazandırır. 
 • Empati yeteneği ile başka çocukların duygularının farkına varabilme yetisi gelişir.
 • Grup içindeki çalışmalarda etkin olma, hatta grubu yönetecek liderlik vasıflarına sahip olabilme olanağı tanır. 
 • Çocukların anlamakta zorlandıkları en büyük konu toplumsal yaşam ve bu yaşamı oluşturan normlardır. Çocuklar basit sorularla karmaşık toplumsal tutumları anlamaya çalışırlar. Yaratıcı drama etkinlikleri bu tutumlara çocukların gözünde anlam kazandırır. 
 • Çevresel faktörler ve çevresel olaylarda saklı olan estetik özellikleri fark edebilme potansiyeli kazandırır. 
 • Farklı sanat dallarına ait eserlerin niteliklerini fark edebilme yetisini geliştirir.