Atölyeler

Music Planet Atölye Ve Çalışma Grupları

Music Planet olarak, oldukça verimli atölye ve grup çalışmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Kapsamımız dar bir çerçeveden oluşmadığı gibi, bünyemizde yetişkin ve çocuklara yönelik son derece geniş çaplı çalışmalar yürütmekteyiz. Çoğunlukla rağbet gören atölyelerimize değinecek olursak;

Alana Yönelik Atölyeler

Bu başlık altında toplanan atölyelerin genel amacı, Music Planet ailesinden eğitim almakta olan öğrencilerin, ilgili oldukları branşlarda hem donanım kazanmalarını sağlamak, hem de bu süreci hızlandırmaktır. Eğitmenlerimizin canla başla çalışarak tüm bilgi birikimlerini aktardıkları atölye grupları demek de doğru olacaktır. Hali hazırda devam eden atölyelerimiz;

Ritim Atölyesi

Günümüz inancına göre ritim duygusu doğuştan sahip olunan bir özelliktir. Ritim kulağına sahip ve hakim olan her bireyin müzik sektöründe iz bırakması olasıdır. Ritim duygusuna sahip olan ya da bu duygudan yoksun olan bireyler, müzik duyusunu geliştirmek adına ritim atölyelerine katılmaktadır. Daha iyi şarkı söylemek, daha iyi enstrüman kullanabilmek, hatta son zamanlarda yapılan araştırmalar da gösteriyor ki daha iyi dil yeteneğine sahip olabilmek için ritim duyusu son derece önemlidir. Dünya genelinde ritim kulağına sahip bireyler oldukça azınlıktadır. Bu durumda bu bireyleri özel kılmaktadır. Journal Of Neuroscience Dergisi bu konuda yapılan bir araştırmayı yayınlamış ve ritim duygusu gelişmiş bireylerin konuşma seslerine olan yeteneği üst düzeyde saptanmıştır. Bu nedenledir ki son zamanlarda ebeveynler özellikle okul öncesi dönemde ritim duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık vermeye başlamıştır. Atölyemiz de bu bilinçle kursiyerlerine hem müzik, hem kişisel gelişim etkilerine dayalı olarak son derece kaliteli bir atölye süreci gerçekleştirmektedir. 

Yetişkin ve çocuk tüm kursiyerlerimizin ritim duygularını üst segmentlere taşımak önceliğimizdir. Enstrümanı en iyi şekilde kullanabilmek, duyma sistemine olumlu etkide bulunmak ve kişinin ifade yeteneğinin de bu bağlamda optimum düzeye çıkması için tüm desteği sağlamaktayız. 

Music Planet bünyesindeki atölye katılımcıları için, her hafta farklı formatlarda (Rock, Latin vb) tüm ritim kalıpları teorik ve pratik olarak tüm oluşum süreci ile gerçekleştirilir. Uygulama ağırlıklı sürdürülen atölyemizde kendinize çok şey katacak ve hayatınızın mutlaka bir noktasında bu özelliklerinizden yararlanacaksınız. 

Trampet Takımı

Trampet içgüdüsü deyimini bilen bilir ki hemen her bireyin çocukluğuna dayanan bir deneyimdir. Daha bebeklik döneminde yere düşen herhangi bir materyalle işitilen sese yönelik tekrarlama eğilimleri sonrasında, bebeklerin ellerine geçen her şeyi bir yerlere vurarak ses çıkarma güdüsüne iter. Okul dönemi trampetle tanışmak için bir çok kişiye imkan sağlar hatta tarihsel süreçte tüm davulcuların geçmişlerinde trampet çalarak ustalaştıklarını söylemek de mümkündür. Music Planet’de davul öğrencilerinin üst düzeyde gelişim gösterebilmeleri adına, trampet takımları kurarak, stick – control becerilerine yönelik ilerlemeyi amaçlar. Bir diğer hedef ise bu becerilerin teknik anlamda da hızla geliştirilmesidir. Trampet takımında katılımcılar, koordinasyon, eş zamanlı hareket edebilme, ritim duygusunu geliştirme, sosyalleşme gibi alanlarda gelişim sağlamaktadırlar. Uzmanlar tarafından da trampet ve davul benzeri çalgıların nörolojik gelişim açısından da oldukça etkili olduğu doğrulanmıştır. Bu nedenle katılımcılar birçok reel fayda ile müzik yapmaktadır. 

Dinleme Grubu

Müziğin temelinde ritim duygusunun, ritim kulağının olduğu her defasında vurgulanmaktadır. Ama müziğin ilk duyusu kulaktır. Dinlemektir esas olan. Dünyanın en iyi enstrümanistleri iyi birer dinleyici oldukları için başarıya ulaşmışlardır. Sesin oluşum süreci, yapısı, insan doğasına etkileri, sesin müziğe dönüşümü, çıkış noktası, müzikal zekayı doğrudan etkilemektedir. Dolayısı ile sesin tüm bu süreçte geçirmiş olduğu evre bulunulan ortamda işlenirken dinleyicinin algısı ile bütünleşir. Katılımcılarımız duydukları sesi tanımak ve özümsemek adına dinleme gurubunda etkin bir dinleyici olarak müziğin en önemli aşamasında deneyim kazanır. Bu noktada Music Planet sağduyulu, sese ve ritme hakim başarılı müzisyenler yetiştirir. 

Solfej Sınıfları

Notaların melodilere aktarılması işlemidir solfej ve notaların etki alanının genişletildiği bir aşamadır. Enstrümantal müziğin dışında solfej aracılığı ile şan eğitimi alan ya da sesini kullanan tüm müzisyenler kendini ispat etme yetisi kazanır. Ses sanatçılarının enstrümanları sesleridir ve solfej sınıflarında bu yetenek geliştirilmektedir. Music Planet solfej sınıfları, enstrüman eğitimi ve buna paralel olarak da teorik gelişime imkan tanımaktadır. Bu sınıflarda enstrümanı öğrenme aşaması da hızlı bir işleyişe kavuşmaktadır. Alanınıza yönelik icra ettiğiniz müzik kuralları, solfej dersleri yardımı ile, dikte, kulak eğitimi ve deşifre gibi teorik müzik konularına tüm detayları ile hakim olabilmektesiniz. 

Solfej eğitimlerinden, sertifika programı dahilinde eğitim alan öğrenciler ücretsiz yararlanabilmektedir. 

Gitar Atölyesi

Gitar, kitlesi oldukça geniş bir enstrümandır. Ülkemiz başta olmak üzere Dünya genelinde genç yaşlı birçok tutkulu müzisyenin ritim duygusuna eşlik eden harika tınılara sahip bir çalgıdır. Music Planet gitar atölyesi çatısı altında, tüm gitar çeşitleri, anatomik yapısı, gitara dair ekipmanlar, aksesuarlar ve bunların yanında, adından asırlardır söz ettiren büyük gitaristlerin stilleri katılımcılara en etkin şekilde aktarılmaktadır. Bu atölyenin genel amacı, birebir gitar derslerinde edinilen teknik ve teorik kazanımların yanı sıra, kursiyerlerin talep ettikleri enstrümanlara yönelik entelektüel bilgi birikimlerini yükseltmektir. Ayrıca, ilerleyen zamanlarda edinecekleri ekipman seçiminde doğru karar verebilmeleri için gerekli tüm donanımı kazandıran bir atölyedir. 

Gitar atölyelerimizde katılımcı motivasyonları hep optimum düzeydedir. Yaş sınırı gözetmeksizin her yaştan müzik tutkunlarının içindeki müziğe cevap vermek adına Music Planet, tüm bilgi birikimini kullanmaktadır. Ayrıca atölyelerimizdeki grup çalışmaları sosyal ilişkileri geliştirmeye dair bir adım olmakla beraber, bireyin özgüveninin gelişimine de olumlu katkı sağlamaktadır.

Altınının çizilmesi gereken bir konu varsa o da, gitarın sağ beyin ve sol beynin eş zamanlı çalıştırılması, aynı zamanda paralel hareket etmesine yardımcı olması özelliği ile özellikle çocuk yaşta öğrenilmesi öngörülmektedir. Çocuklarınızın ruhsal ve bedensel gelişimi adına gitar eşsiz bir enstrümandır. 

Çocuk Korosu

Günümüz global dünya düzenine göre başarının temeli, çocukluk döneminde gerçekleştirilen grup çalışmalarından geçmektedir. İş dünyasında özellikle kurumsal dev şirketler, grup çalışmalarına ve birlikte yürütülen iş yapabilme becerisine odaklı proses yürütmektedir. Şirketler bireysel çalışma yetisinden önce şirket menfaatine uygun grupsal çalışmalara ve zamanın verimli kullanımına dair kişisel yeterliliği gözetmektedir. Bu yetilerin kazandırıldığı en önemli dönem ise kuşkusuz çocukluk dönemidir. Bunun önemini kavrayan bireyler ki özellikle ebeveynler, müzikal zeka ve dingin kişilik gelişimi için müzik grup çalışmalarını tercih etmektedir. Müziğin çocuğun ruhsal ve bilişsel gelişimindeki etkisi hem nörolojik açıdan hem de, mutlu bireyler ortaya koymak açısından önemlidir. 

Music Planet, oluşturduğu çocuk korosu ile orta ve uzun vadede gerek ulusal, gerekse uluslararası platformlardaki yarışmalara yönelik çocuk korosu işlevini başarı ile sürdürmektedir. 

Müzik Tarihi Ve Müziğin Gelişimi

Müzik tutkunları sahip oldukları yetenek ya da yetkinleşmek istediği branşlarda daima geriye dönük başarıları, tarihsel süreçleri merak eder ve öğrenme isteği duyar. Öğrenmelidir de! Kullandıkları enstrümanların ilk ortaya çıkış hikayeleri ya da alanında çok başarılı olmuş müzik duayenlerinin yaşam hikayelerini incelemek adına,  ‘’Müzik Tarihi ve Müziğin Gelişimi’’ dersleri ile yine Music Planet, entelektüel donanımı sayesinde kursiyerlerin bilgi birikimlerini arttırmaya yönelik disiplinli çalışmalara yer vermektedir. 

İyi bir müzisyen etkileyici bir müzik hayatının yanında tarihsel donanıma da sahip olmalıdır. Bunun temellerini atmak adına bu seçkin dersler katılımcılara sağlanmaktadır. 

Ema – Eğlenceli Müzik Atölyesi

Müzik dünyasının büyüsü ile küçük yaşta tanışmış 3 ila 12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik tasarlanmış bir atölyedir Ema. Teorik müzik ve nota terimleri, çocuklar tarafından, erken yaş döneminde ilgi çekici gelmediği gibi sıkıcı da bulunabilir. Bu nedenle, EMA minik müzisyenlere, plastik sanatlar (resim, heykel, seramik vb…) üzerinden öğretici, düşündürücü, geliştirici oyunlar aracılığı ile kazandırılmaya çalışılır. Music Planet, bu bağlamda çok daha derin çalışmaları hedefleyerek, bu gruptaki çocukların kas sinir koordinasyonu ve beyin gelişimi için katkı sağlayacak çalışmaları uzmanlıkla sağlamaktadır. 

Ema’daki çalışmalar, çocukların beyin ve beden gelişimlerinin yanı sıra, yaratıcı düşünme yetisine de hitap ettiğinden çocukların bu çalışmalar sırasında ürettikleri materyaller, sene sonunda düzenlenen organizasyonlarda gelire dönüştürülerek, yardım kuruluşlarına bağışlanmaktadır. Bu çalışma çocuklara yardımlaşma olgusunu da aşıladığından sosyal sorumlulukların bilincinde yetişkinler elde edebilmek adına, Music Planet farkını ortaya koymaktadır. 

Mandolin Grubu (Yaylı Çalgılar)

Bu alanda perdesiz enstrümanlar( keman, viyolonsel vs), perdeli çalgılara oranla biraz daha zordur. Bu nedenle basılan notanın frekansı belirleyici unsurdur. Bu tarz çalgıların eğitimi sırasında kursiyerler de eğitimcilerde bir tık zorlanmaktadırlar. En çok zorluk yaşanan konu ise, enstrüman üzerinde bulunan seslerin en doğru şekilde verilebilmesidir. Bu çalgılarda seslerin net bir şekilde verilmesini sağlayan perdeler bulunmamaktadır. Bu sorunun çözümüne yönelik, Music Planet bünyesinde dünyanın gelişmiş ülkelerince de kullanılan bir yöntem uygulanmaktadır. Takviye eğitim de diyebileceğimiz mandolin eğitimi aracılığı ile perdesiz yaylı çalgılardan birini öğrenmeyi hedef edinen katılımcılara hem doğru şekilde sesleri duyabilecekleri, hem de kulak eğitimi açısından son derece eğlenceli bir yöntemle eğitim sağlanmaktadır. Zoru başarmanın haklı gururunu yaşamak adına atölyemize bekleriz. 

Kişisel Gelişim Grupları

Günümüz teknoloji devrinde en temel eğitim anlayışı, teknik becerilerin ve zekanın üstün gelişimini sağlamak üzerinedir. Fakat zekanın üst düzeyde olması yeterli olmamakla beraber en önemli konu, ‘’Zekayı kullanma becerisi’’ni geliştirmektir. Bugün birçok alandaki seçkin kurumlar bu konu üzerinde son teknoloji kullanımı ile fark yaratmaya çalışmaktadır. Music Planet bu konunun müzik kanadındaki ilgisini ve kabiliyetini geliştirmiş, örüntü yeteneğini arttırmak için atölyeler oluşturmuştur. Atölyelerin genel amacı ‘’zekasını kullanabilen bir kişi müzikte de daha etkin ilerler’’ mottosu üzerine kurulmuştur. Temel faaliyetler müzik alanında gibi görünse de asıl hedef, bu atölyelerin sağladığı gelişimsel faydaların ve kazanımların, hayatın her alanında kolaylık sağlaması adınadır. Bireyin zekası ve duygusal zekası ne kadar olumlu, yaratıcı olarak geliştirilirse yaşamın her anında karşılaştığı sorun ve sorumluluklarla o kadar kolay başa çıkabilme yetisi kazandırmış olmaktadır. 

Küçük Öğrencilerin Aileleri Nasıl Davranmalı?

3 – 12 Yaş aralığındaki çocuklar için, yaşama hazırlık dönemindeki en önemli köprü ebeveynlerin tutum ve davranışlarıdır. Duygusal anlamda olumlu duyularla karşılaşmış çocuklar mutlu ve başarılı yetişkinler olarak hayatlarını sürdürebilirler. O nedenle günümüzde bu gibi konularda artık bilinçli ebeveynlerin sayısı arttığı için çocuklar şanslı addedilmektedir. Müzisyen adayı olarak yola çıkan çocuklar için ebeveynlerin en çok dikkat etmesi gereken konu, alanında yetkin, doğru branşlarda kendini kanıtlamış eğitmenleri tespit edip eğitimlerin bu eğitmenlerce sürdürülmesini sağlamaktır. Alınan müzik eğitim sürecinde ebeveyn tutum ve davranışları çok önemlidir. Çocukların aldıkları eğitimlerle ilgili paylaşımlar ve aileye dönük eylemler tüm aile için ortak bir zemin oluşturmalıdır. Çocuğu yüreklendirmek ve pes etmemesi adına telkinlerde bulunmak ebeveynlerin yapabileceği manevi desteklerdendir.

Felsefe Sohbetleri

Music Planet doğasını biraz olsun kavradığınızı düşünerek, en temel yaklaşımının bilgi çağına ayak uydurmak olduğunu söyleyebiliriz. Çağımızın sembolü ‘’ doğru bilgiye’’ ulaşmaktır. Teknoloji çağında hemen her bilgiye internetten ulaşabilme merakı ne yazık ki bilgi kirliliğine yol açmıştır. Bilgi nedir? Ve Nasıl edinilir? Kavramları üzerine Felsefe sohbetleri düzenlenmekte ve bu konudaki gelişim ve işleyişe dair paylaşımlar yapılmaktadır. Doğru bilgiye en kestirme yoldan ve zekayı kullanarak ulaşmak için aracı oluyoruz. 

Kitap Kulübü

Geldiğimiz yüzyılın en güzel yanı insanların artık okumanın önemini kavramış olmasıdır. Günlük hayatta birçok kez okumaya dair kamu spotları, iletiler, sosyal içeriklerle karşılaşıyoruz iyi güzel de! Okuyor muyuz? Music Planet gelişimin olduğu her sürecin okumaktan geçtiğinin bilincindedir. Bu nedenle katılımcılarla eş zamanlı her hafta yeni bir kitap okuyarak, kitapların içerikleri hakkında keyifli sohbetler gerçekleştirmektedir. 

El İşi Sanatları

Birçok mesleğin temelinde el becerisi yatmaktadır. Müzik dünyasında da özellikle enstrüman çalmayı hedefleyen bireylerin ellerini ve parmaklarını kullanabilme becerisi bireyi ön plana taşıyabilmektedir. Bir cerrahın sihirli elleri de, bir enstrüman dehasının ortaya koyduğu başarı da küçük yaşlarda geliştirilmiş harika ellerden geçmektedir. Bu başarıya giden yol ise el işi sanatları ile harmanlanan bir çocukluktan geçer. Ulaşılması kolay olan ve son derece basit olan materyaller yardımı ile tamamen yaratıcılığı geliştirmek adına bu alanda çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. 

Fotoğrafçılık 

Eğlenerek gelişmek ve geliştirmek yerine getirdiğimiz çalışmaların odak noktasıdır. Music Planet bünyesinde sadece müzik deneyimi değil birçok alanda etkinlik sürdürülmektedir. Bunlardan biri de fotoğrafçılıktır. Katılımcıların keyif alabilecekleri ve görsel anlamda ruhlarına dokunduğumuz fotoğraf atölyemiz ve etkinliklerimiz ile kapsamımız oldukça genişletilmiştir. 

Sinema Günleri

Tüm hayatımız sanat, görsel olsun, işitsel olsun, ne olursa olsun sanat olsun anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz. Katılımcılarımızı entelektüel kimliklerine her alanda katkı sunmaya devam edebilmek adına oluşturulmuş bir diğer etkinlik grubumuz da sinema günleridir. İçeriğinde müzik olan filmlerden her hafta bir adet izleyerek, o filmin üzerine sohbet etmek, izlediğimiz filmin yaşanmışlığını hissetmek adına enfes bir paylaşım sağlıyor.