Kurumsal Eğitimler

Music Planet okullar ile yaptığı anlaşmalar doğrultusunda kurduğu müzik kulüpleri sayesinde öğrencilerin derslere karşı motivasyonlarının yükselmesi hedefler.

Okullar İçin Müzik Kulübü

Okuldaki sıkıcı ve bürokratik müzik derslerini, eğlenceli ve sürdürülebilir hale getirerek, öğrencilerin müzikal anlamda başarı kazanmasını sağlıyoruz.

Öğrencilerin; sosyal etkinlik belgesi imkanı sunan temel eğitimle, bir üst öğrenim programına (lise ve üniversite) geçiş sınavlarında ek puan almalarının önü açılıyor.

Koro ve Bando Takımları

Anlaşmalı olduğumuz okulların özel gün ve etkinliklerinde okulu temsil edebilmeleri için koro grupları ve bando takımlarını oluşturuyor ve yönetiyoruz.

Müzik kulübüne üye öğrenciler arasından seçilen öğrencilerle orkestralarını liseler arası müzik yarışmasında derece kazanmak için hazırlıyoruz.

Müzik kulübündeki öğrenciler eğitimlerini enstrümanın branş eğitmeninden alarak profesyonelce hazırlanırlar.

Şirketler İçin Müzik Kulüpleri

Çalışanların çalışma ortamında motive olabilmesi, sanata yaklaşması ve farklı platformlarda birlikte hareket edebilme yeteneğini geliştirmesi açısından hazırladığımız programlardır.

Çalışanın enstrüman eğitimi alması, çalışma ortamında psikolojik olarak destek olurken, iş verimliliğinin de artmasına yardımcı olmaktadır.

Bunun yanında;

Çalışanların etkinliklerde görevlendirilmesi için orkestralar oluşturarak, orkestral yönetimi üstleniyoruz.

Sunduğumuz kurumsal hizmetler içinde şirketin her türlü müzik organizasyonuna tesisat, sahne ve enstrüman kiralama gibi hizmetler de yer almaktadır.

Tüm bunların yanı sıra çalışanların aile bireyleri de Music Planet eğitim ve hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilmektedir.