Drama Eğitimleri

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama sosyal yaşamda, bireylerin karmaşık durumların içinden çıkamadığı durumlarla baş etme yetisini geliştirmek ya da, eğitim dönemindeki kazanımlarını davranışa dönüştürmeyi sağlamak amacı ile gün yüzüne çıkmış eğlenceli bir yöntemdir. Genel anlamda ‘’İNSAN İLİŞKİLERİ’’ odaklı, kişisel, ruhsal gelişim ve beden duyularını geliştirmek için ortaya konmuş muazzam bir tekniktir. Drama farklılıktır, farkını ortaya koymak ve fark yaratmaktır. Düşünceye hareket katmak, maddeye dönüştürmektir. Musicplanet, bu noktada eğitim anlayışındaki duyarlılığını yine gözler önüne seriyor ve yaratıcı drama konusundaki tüm donanımını kursiyerleri için seferber ediyor. Musicplanet’in bu konuda verdiği öneme değinmek gerekirse;

Yaratıcı Drama İle Farkındalık

Yaratıcı Drama insanın öz doğasına sihirli bir dokunuştan ibarettir. Aslında bütün kapsam buradan esinlenmiştir. İnsanı anlama, insanı anlatma, insanı insani vasıflarla tanıştırma eğilimleri yaratıcı dramayı geliştirmiştir.

devamı...

Music Planet Yaratıcı Drama ile kursiyerlere ne kazandırır?

Kursiyerler edindikleri yaşanmışlıklarla yaratıcılığını ve estetik davranış yetilerini geliştirirler.

Karşılaştıkları her durumu sorgulayıp eleştirme yetenekleri gelişir.

devamı...

Music Planet katılımcılarının ruhuna yatırım yapmaya devam ediyor. Yaratıcı dramanın tüm olumlu etkileri ile birlikte duyusal, bütünsel ve bilişsel birçok yetiyi geliştirme imkanı sunuyor. Music Planet bünyesinde Yaratıcı Drama ile Farkındalık kazandırma atölyeleri ise şu şekildedir;

Yaratıcı Drama ile Farkındalık Atölyeleri;

Yaratıcı Drama insanın öz doğasına sihirli bir dokunuştan ibarettir.

Aslında bütün kapsam buradan esinlenmiştir. İnsanı anlama, insanı anlatma, insanı insani vasıflarla tanıştırma eğilimleri yaratıcı dramayı geliştirmiştir. İşin özü keşfetmekle ilgilidir de denilebilir.

devamı...

5-6 yaş grup Yaratıcı Drama Atölyesi

Bu yaş grubuna sahip çocuklarda eğilmek gereken en önemli konu bedensel koordinasyon gelişimidir. Bu noktada yaratıcı dramanın olumlu etkileri bedensel hareketlerin gelişimine olanak tanır.

Farklı büyüklüklere sahip olan nesneler ile çeşitli hareketler yaparak duyularını ve maddeleri anlama yetilerini geliştirirler.

devamı...

7 – 9 Yaş / 10 – 14 Yaş Yaratıcı Drama Atölyeleri

Bu yaş grubuna sahip çocukların artık birçok alanda belirli düzeyde yetilere sahip olmaları beklenir. Özellikle kendini tanıma ve çevreyi anlayabilme gibi nitelikleri kazanmış olmaları beklenir ama ne yazık ki çoğu çocuk bu yaşlarda bu donanımlara sahip olmayabilir. Bu nedenle yaratıcı drama son derece olumu etki sağlayarak çocukların gelişimine katkı sağlar.

devamı...

Yaratıcı Drama ile Diksiyon Eğitimi

Yaratıcı dramanın onlarca olumlu etkisi bulunduğunu artık biliyoruz. Dil gelişimine de son derece katkı sağladığından söz etmiştik.

devamı...

Yaratıcı Drama ile Sınavlara Yönelik Hızlı Okuma

Eğitim süresi 2 ay 8 saatlik bir sürece tabidir. Eğitimin en önemli olumlu katkısı ise birçok kişinin yaşadığı bir sorun olan dikkat dağınıklığı ve zaman yönetiminin üstesinden gelebilme yetisinin geliştirilmesidir.

devamı...

Yaratıcı Drama Aracılığıyla Sınav Kaygısı ile Baş Etme

Eğitim toplam 3 ay süreyle 12 saatlik dersten oluşmaktadır. Başarıya ulaşabilmek için çok fazla bilgiye sahip olmak yeterli değildir. Önemli olan sınavlarda zamanın etkin kullanımıdır.

devamı...

Ritm Grupları ile Ebeveyn Çocuk Atölyeleri

Müzik ve pratik grup çalışmalarının, gerek çocukların gerekse yetişkinlerin kişisel gelişimine olumlu etkisi olduğu aşikar. Music Planet tarafından gerçekleştirilen çocuk ebeveyn atölyelerinde çocukların düşsel, bilişsel, kişisel gelişimleri desteklenirken, ebeveynlerin de bireysel eksikliklerinin giderilmesine olanak tanınır.

devamı...