7 – 9 / 10 – 14 Yaş Yaratıcı Drama Atölyeleri

  • Bu yaş grubuna sahip çocukların artık birçok alanda belirli düzeyde yetilere sahip olmaları beklenir. Özellikle kendini tanıma ve çevreyi anlayabilme gibi nitelikleri kazanmış olmaları beklenir ama ne yazık ki çoğu çocuk bu yaşlarda bu donanımlara sahip olmayabilir. Bu nedenle yaratıcı drama son derece olumu etki sağlayarak çocukların gelişimine katkı sağlar.
  • Özgüvenli bir şekilde ifade edebilme yeteneği ve dil gelişimi gelişir.
  • Ebeveynlerin en çok istedikleri konulardan biri de, çocukların topluluk önünde cesur bir şekilde davranabilmesidir. Bu anlamda yaratıcı drama sayesinde çocuklar gelişme göstereceklerdir. 
  • Grup çalışmaları bu yaş grubunda oturmaya yakındır ve etkin, verimli çalışmalar elde edebilmek için katkıda bulunur. 
  • Doğru karar verebilme konusu dile geldiğinde daima ‘’En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir’’ denir. Ama karar alabilme konusundaki kazanım nasıl geliştirilmelidir diye düşünülürse yine yaratıcı dramanın etkilerini unutmamak gerekir. 
  • Bireysel farklılıkları olduğu gibi kabul edebilme ve saygı gösterebilme yetisi ortaya konan oyunlar aracılığı ile optimum gelişir. 
  • Akran zorbalığı ile başa çıkabilme yetisi oynana drama oyunları yardımı ile kazanılabilmektedir. Karşılaşılan sorunla nasıl yüzleşmeli ne şekilde davranılmalı çocuklara en güzel şekilde aktarılmaktadır. 
  • Çağımızın sorunu ‘’HAYIR’’ diyemeyen bireylerdir. Bu sözcük kişiliğin oluşmasındaki temel taşlardan biridir. Bu taş eksik kalırsa birey benliğinde kalıtsal yaralar oluşabilir. O nedenle çocuklar hayır demeleri gereken konuların ayrımına yaratıcı dramanın yardımı ile varabilmektedir. 
  • Sosyal farkındalıklar yine dramalarda sergilenen oyunlar aracılığı ile çocuklara kolaylıkla aşılanabilmektedir.